Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola

Iskolánk története


Kodály iskolaA Kodály Zoltán Általános Iskola 1983 szeptemberében nyitotta meg kapuit Győr-Szabadhegyen.

 
A Győrt keletről megközelítő dombságnak szélső része a szabadhegyi terasz, mely mintegy húsz méterrel magasabban fekszik a város általános szintjénél. A városrész határa a Kakashegy. A települést már a XII. században említi oklevél. A régi írások szerint királyi szőlősök, vincellérek voltak őslakói. Az önálló községet később Győrhöz csatolták, de ennek időpontjáról nincsenek megbízható adatok. A városrész falusias jellege a XX. század közepéig nem változott. A felépült József Attila lakótelep az 1970-es évektől topográfiailag is a városhoz kapcsolta Szabadhegyet. A városrész falusias jellege eltűnőben van, a terület fokozatosan urbanizálódik az épülő sorházakkal, lakónegyedekkel. A városrész gazdasági infrastruktúrája átlagos színvonalú. A szolgáltató szféra az elmúlt években sokat fejlődött. Bölcsőde, három óvoda, általános iskola és gyógypedagógiai módszertani központ, általános- és középiskola, szakközép és szakiskola valamint művelődési ház működik itt.

A terület legfiatalabb intézménye iskolánk. 1982-ben, Kodály Zoltán világhírű magyar zeneszerző és zenepedagógus születésének századik évfordulója alkalmából alapította Győr városa, harmadik ének-zene tagozatos, 8 évfolyamos általános iskolájaként. Az 1983/84. tanévben Tárogató Utcai Általános Iskola néven kezdte meg működését a modern intézmény.

1985. május 24-én avatták fel Bardócz Barna ötvösművész néprajzi ihletésű „ Kodály-emlék" reliefjét, ami azóta is aulánkat díszíti.

Bardócz BArna: Kodály
1986. május 23-án került sor a névadásra, amit a zeneszerző emlékéhez méltó szellemű nevelőmunkánkkal érdemeltünk ki. A névadó ünnepség díszvendége Kodályné Péczely Sarolta volt. Ekkor került sor Csáki - Maronyák József Kossuth-díjas festőművész Kodály portréjának leleplezésére.

Az iskola arculatát a kezdetek óta az emelt szintű ének-zenei képzés, és a francia nyelv második idegen nyelvként történő oktatása határozza meg. Az emelt szintű ének-zenei oktatás első osztálytól indul. A zeneiskolával együttműködve hangszeres zenetanulásra is lehetőség van. Énekkarok és kamarazenélés is színesíti a palettát.

Kodály iskola
Iskolánk vonzáskörzetének jellemzője, hogy a lakótelepről, a családi házas részből és a legújabban épülő igényes lakónegyedekből egyaránt járnak hozzánk gyerekek. A szülők iskolai végzettsége, foglalkozása, anyagi háttere, igényszintje nagy szóródást mutat. A családok jelentős része kényszerül többletmunka vállalására anyagi hátrányainak kompenzálásáért. Így a szülői többletigények kielégítése mellett kiemelten fontos feladatunk a szerényebb képességű tanulók felzárkóztatása, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása, képzése. Az iskolai élet mind hangsúlyosabb szerepet kap a tanulók nevelésében, a szabadidejük hasznos eltöltésében, hiszen a családoknak egyre kevesebb idejük van a gyermekeikkel való foglalkozásra. Reggeli ügyeletet, napközit, ebédet, igény esetén tanulószobát biztosítunk a jelentkezőknek.

Tanórán kívül számos lehetőség van szórakozásra, a tudásanyag, az ismeretek bővítésére a modern könyvtárban, informatikai-számítógépes szaktanteremben, szakkörökön, az iskolai sportkör és a Diákkör rendezvényein. Rendszeresen szervezünk hangverseny-, kiállítás-, színházlátogatást, kirándulást, táboroztatást. Lehetőséget biztosítunk a különböző egyházaknak hittanoktatásra, a szülők igénye alapján.

Kodály suli
Oktató-, nevelőmunkánk nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem, és biztosítja az ismeretek, a vallási vagy világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését.

Nevelőtestületünknek elsődleges célja, hogy felkészítse és képessé tegye tanulóinkat a sikeres továbbtanulásra. Az elmúlt évek pályaválasztási statisztikája igazolja munkánk sikerét.

Fotógaléria